Möt oss på ViS-konferensen: Vux på spåret – Vart är vi på väg?

ViS vuxenutbildningskonferens 2019 har fokus på framtidsspaning, både på en övergripande samhällsnivå och en mer specifik vuxenutbildningsnivå. Ta chansen att ta del av de möjligheter som finns för internationellt utbyte och samarbete - för framtiden!

På konferensen får du möta framtidsforskare, representanter för aktuella utredningar, politiker och experter på utveckling av vuxenutbildningen. Naturligtvis får du också möta flera hundra kollegor som du kan diskutera din bild av vuxenutbildningens framtid med.

Vi från Universitets- och högskolerådet är med och berättar om möjligheterna till internationella samarbeten och utbyten och om de digitala verktyg och plattformar du kan använda i ditt arbete.

Anmälan och mer information

På ViS webbplats finns anmälningsformulär och mer information om utställare och program:

Vux på spåret - vart är vi på väg? - ViS vuxenutbildningskonferens 2019

Program för internationellt samarbete och utbyte

Atlas partnerskap

Atlas praktik

Atlas konferens

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Nordplus Vuxen

Digital mötesplats för vuxenutbildare

Möjligheter att nätverka med kollegor runt om i Europa, nyheter och evenemang, verktyg och nyttiga länkar för dig som arbetar med vuxenlärande finns samlat på Europeiska kommissionens webbplats EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa