Lyssna

Möt UHR på Saco studentmässa i Malmö

Välkommen till Sacomässan i Malmö den 6 december kl 9.00-16.30. Här kan du träffa  representanter från UHR som kan berätta om utlandsstudier via utbytesprogram samt informera om högskolestudier, studieval och anmälan till högskolan.

Mässan är en stor och viktig mötesplats för de som ska göra sitt studieval efter gymnasiet. Den besöks av nästan en tredjedel av landets alla avgångselever och en stor del av landets vägledare. Mässan arrangeras även i Stockholm  den 29-30 december.

Seminarier för elever på plats

Under de tre dagarna som mässan pågår i Stockholm och Malmö genomför UHR seminarier. Där informerar vi om att studera utomlands genom utbytesprogrammen Erasmus+ och Nordplus. Deltagare har självklart möjlighet att ställa frågor i samband med seminarierna eller besöka UHR:s monter i efterhand.

UHR:s digitala monter på Sacos studentmässa

Sacomässan.se är en digital mässportal där UHR har en monter. I den digitala montern finns information via text och film som kan underlätta val av studier i Sverige och utomlands via våra utbytesprogram.

Mer information

Länk till mer information om Saco studentmässor