Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium i Tyskland om mångfald och inkludering på högre utbildningar

Erasmus kontaktseminarium i Berlin som syftar till utbyte av information, erfarenheter och praxis kring mångfald och inkludering i Erasmus+ högre utbildning. Ansök om en plats senast 6 juli.

Engelsk titel på seminariet: Moving closer to incusive internationalisation in Higher Education

Genom interaktiva upplägg bland annat i workshops kommer även följande underteman att behandlas; utmaningar på lärosätena, lärosätenas interna tjänster och nätverk, kommunikation med målgrupper, inkluderande mobilitet, synergier samt utmaningar med datainsamling.

75 europeiska deltagare förväntas, varav två platser är vikta för deltagare från Sverige.

Ansökan

Ansök senast den 6 juli

Läs mer och ansök på SALTOs webbplats: Events | SALTO (salto-et.net)