Lyssna
Anmälan är stängd.

Nationella eTwinningkonferensen 2022 – inspirerande och inkluderande lärmiljöer

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. eTwinning är en digital samarbetsyta för lärare och elever i Europa. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

En drömskola för alla

Vi vill inspirera dig som deltagare till att fundera över den egna skolmiljön och ta nästa steg mot att skapa drömskolan oavsett om du är lärare, rektor, skolchef eller på annat sätt verksam i skolsektorn. Konferensen ger också exempel på hur er skola kan använda sig utav UHR:s internationella program (eTwinning, Erasmus+, Nordplus junior och Atlas) för att få finansiering för internationella skolsamarbeten så att ni kan utveckla er skola. Hur ser din drömskola ut?

Program

13.00 Välkommen

Semir Susic, koordinator för eTwinning hälsar välkommen. Presentation av program och medverkande. Konstnären Max Entin tecknar live från studion. 

13.10 Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror

Eleverna på Ekebyhovs anpassade skola arbetar med entreprenörskap i undervisningen. Genom projektet UNIQ synliggör de målgruppen individer med intellektuell funktionsnedsättning. De har startat ett företag, gett ut en bok och föreläser för makthavare om behovet att ha höga förväntningar på alla individer.

13.30 Alla har rätt till en ljus framtid

Denice Sverla, rektor på Ekebyhovs anpassade grundskola

Denice Sverla mottog pris för Årets demokratiarbete på Skolledare 21. Hon har under många år arbetat på Ekebyhovs anpassade skola som lärare men är numera biträdande rektor. Hon brinner för att höja förväntningarna på elever i anpassad skola. Här berättar hon om Ekebyhovskolans framgångsrika arbetssätt och vad hon tänker om utformningen av lärmiljöerna i en ny skola som byggs på Ekerö.

13.50 Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö

Maria Teder Eggertsen, Boverket.

Boverket har publicerat en vägledning för hur skolpersonal kan göra mer för att skapa en fysisk miljö i skolan som främjar lärande för alla. Denna vägledning riktar sig till såväl offentliga som enskilda aktörer som arbetar med planering, byggande och förvaltning av skolor och förskolor. Vägledningen omfattar de fysiska miljöerna såväl inomhus som utomhus, liksom förskolan och skolan som en strategiskt viktig fråga i samhällsbyggandet. ”Mycket kan göras utan att man behöver skjuta till stora resurser” säger Maria Eggertsen Teder och det ger hon exempel på under konferensen.

14.20 Så jobbar SPSM och Skolverket för bättre lärmiljöer

Representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket samtalar om hur deras myndigheter arbetar för att främja lärmiljöer och vilka resurser som erbjuds.

14.30 Paus

14.40 Tomas Rimeika

Tomas Rimeika har nyligen släppt debutalbumet Byälvsdalen. I sina poetiska texter sjunger han om den värmländska hembygden och om att bejaka de starka känslorna i livet.

14.45 Vi får syn på oss själva i mötet med andra

Minna Thunberg (UHR) i samtal med projektägare: Evy Kindbom (Nordplus junior), Oskar Sjögren (Atlas, Erasmus+ m.fl), Mili Modak (eTwinning).

Projektägare inom eTwinning, Erasmus+, Atlas och Nordplus samtalar med Minna Thunberg från UHR om hur deras internationella projekt, i mötet med andra skolor, bidragit till att få syn på styrkor och svagheter i den egna lärmiljön. De delar med sig av sina värdefulla erfarenheter som såväl utformningen av lärmiljöer men även hur internationella skolsamarbeten kan utveckla verksamheten.

15.15 Så bygger vi drömskolan tillsammans

Anna Törnquist är konceptarkitekten bakom nybyggda Floraskolan i Skellefteå kommun. Här berättar hon om planeringen och den pedagogiska visionen som ligger till grund för arkitekturen. Skolan stod färdig 2020 – blev det som hon och pedagogerna förväntade sig? Hon ger oss också en lägesbild av hur skolan fungerar idag. Skellefteå kommun har nyligen ansökt om ackreditering inom Erasmus+ och vi får också ett kort inspel från den internationella koordinatorn som berättar om hur ackrediteringen ska bidra till att utveckla kommunens skolor.

15.50 Så jobbar Skellefteå kommun med ackreditering inom Erasmus+

Skellefteås internationella koordinator, Ida Lundgren, berättar om hur kommunen arbetar med ackreditering inom Erasmus+.

16.00 Utveckla undervisningen utomhus

Yvonne Larsen, i Motala kommun

Yvonne Larsen från utbildningsförvaltningen Motala kommun berättar om projektet DEHORS (utomhus, på franska) där de tillsammans med sex samarbetspartners utvecklade undervisningen utomhus i kommunens förskolor. Projektet var ett Strategiskt partnerskap med finansiering från Erasmus+ och mynnade ut i en webbplats där alla kan ta del av och inspireras av resultaten: DEveloping innovative learning contexts in pre-scHools’ OutdooR Spaces - Startsida (dehors-project.eu)

16.15 Avslutning

Musik med Tomas Rimeika. Programmet slutar ca 16.25.

Om anmälan

Konferensen är på svenska och sänds live från en studio. Anmälan: Nationella eTwinningkonferensen 2022 (invitepeople.com))

Läs mer om Ett nytt europeiskt Bauhaus: nya åtgärder och ny finansiering för att koppla ihop hållbarhet stil och inkludering - Regionalpolitik - Europeiska kommissionen (europa.eu)