Lyssna

Nationella eTwinningkonferensen - innovation i undervisningen

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens den 23 november – save the date! Konferensen hålls online och vänder sig till personal från förskola till och med gymnasiet inklusive yrkesutbildning. Anmälan senast den 22 november.

I höst är det dags igen för den årliga nationella eTwinningkonferensen. Det är en digital, studiosänd konferens med interaktiva inslag och möjlighet till nätverkande. Som deltagare får du en bred överblick av eTwinning och UHR:s andra internationella program, inspirerande talare, goda exempel och estetiska inslag i programmet.

Temat, som meddelas senare, kommer att knyta an till European Year of Skills 2023 och tillsammans tittar vi närmare på innovation i undervisningen.

Program

Program och anmälningslänk publiceras i september men reservera gärna datumet 23 november redan nu!

Ta del av tidigare konferenser:

Nationella eTwinningkonferensen 2021 - YouTube (Mediekompetens och desinformation)
Nationella eTwinningkonferensen 2022 – YouTube (Inkluderande och inspirerande lärmiljöer)
Läs mer om skolutveckling genom internationalisering