INSTÄLLD! Nordiska Skolledarkongressen är flyttad till hösten 2020. UHR finns på plats på Nordiska Skolledarkongressen. Lyssna på vårt seminarium och träffa oss i vår monter.

På vårt seminarium Nordiskt samarbete för kvalitet och utveckling diskuterar vi bland annat:

  • Vilken roll kan utbildningskontor, skolledare och skolor spela i utvecklingen av ett nordiskt utbildningssamarbete?
  • Hur kan skolledare och utbildningsförvaltning delta i kompetensförsörjningen av skolan genom en internationell och samarbetsvillig inlärningsmiljö?

På seminariet medverkar Ulrica Colliander, rektor på Karlbergs skola, och Katarina Sperling, internationell projektsamordnare på utbildningskontoret i Norrköping.

Du träffar oss också i vår monter (H01:19) där vi berättar mer om de bidragsmöjligheter UHR erbjuder för internationella utvecklingsprojekt samt hur Den globala skolan kan stödja er i arbetet med lärande för hållbar utveckling.   

Här hittar du hela programmet till Nordiska Skolledarkongressen.