Lyssna

Nordplus café

Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Kom och fika med Nordplushandläggare och kollegor! (Information in English below.)

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen till programmet Nordplus digitala café!

Don Kuklis Vid varje tillfälle får du både information från programhandläggare och andra medverkande, möjlighet att ställa frågor och att nätverka med kollegor. Den här gången medverkar Don Kuklis från Ventspils i Lettland som varit med och koordinerat projektet "DRIL - Digital Routes for Intelligent Learning". Projektet var ett samarbete mellan Lettland, Estland och Island och fokuserade på hur tonåringar kan använda digital teknik för att teama med jämnåriga på distans. Mer information om projektet finns på Facebook och på Blogspot (välj "Nordplus - Dril project" i menyn).

Det här cafét äger rum på engelska. Ta med dig en kopp kaffe och titta in hos oss!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 14 september. Anmälan till Nordplus café 15 september

Mer information om Nordplus

Nordplus junior

Nordplusprogrammet

Information in English

Are you curious about exchanges within the Nordic countries and Baltic states? Maybe you’re already participating in a Nordic-Baltic cooperation project and would like to share your experiences with and inspire others. If so, we warmly welcome you to the Nordplus Programme’s digital café!

Don Kuklis At each meeting, you’ll have the opportunity to receive information from programme administrators and other participants, ask questions and network with colleagues. This time Don Kuklis from Ventspils, Latvia takes part. He has coordinated the project "DRIL - Digital Routes for Intelligent Learning", a collaboration between Latvia, Estonia and Iceland that focus on how teenagers can use digital technology for working together remotely. You can find more information about the project at Facebook or at Blogspot (follow "Nordplus - Dril project" in the menu).

This café is conducted in English. Bring a cup of coffee and stop by!

Registration

Register by clicking on the link by September 14th. Registration to Nordplus café on September 15th

More information about Nordplus

Nordplusonline.org