Lyssna

Nordplus café

Information, inspiration och erfarenhetsutbyte. Kom och fika med Nordplushandläggare och kollegor! (Information in English below.)

Är du nyfiken på utbyten inom Norden och Baltikum? Eller deltar du redan i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt och vill dela dina erfarenheter med, och inspirera, andra? Varmt välkommen till programmet Nordplus digitala café!

Vid varje tillfälle får du både information från programhandläggare och andra medverkande, möjlighet att ställa frågor och att nätverka med kollegor. Den här gången fokuserar vi på ansökan. Vi diskuterar nyheter och möjligheter inom programmet och ger tips och råd. Ansökan är öppen 4 november 2022 till 1 februari 2023. Kanske kan du till och med hitta en ny projektpartner på caféet?

Cafét äger rum på engelska eller skandinaviska beroende på vilka som deltar. Ta med dig en kopp kaffe och titta in hos oss!

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 16 november. Anmälan till Nordplus café 17 november

Mer information om Nordplus

Nordplus junior

Nordplusprogrammet

Information in English

Are you curious about exchanges within the Nordic countries and Baltic states? Maybe you’re already participating in a Nordic-Baltic cooperation project and would like to share your experiences with and inspire others. If so, we warmly welcome you to the Nordplus Programme’s digital café!

At each meeting, you’ll have the opportunity to receive information from programme administrators and other participants, ask questions and network with colleagues. This time we focus on the application. We discuss news and opportunities within the programme and give tips and advice. The application is open från 4th of November 2022 to 1st of February 2023. Maybe you will find a new project partner at the café?

The café is conducted in English or a Scandinavian language, depending on the participants. Bring a cup of coffee and stop by!

Registration

Register by clicking on the link by November 16th. Registration to Nordplus café on November 17th

More information about Nordplus

Nordplusonline.org