Lyssna
Anmälan är stängd.

Digitalt seminarium med det svenska Östersjönätverket

Välkommen till ett digitalt seminarium med Östersjönätverket. Fokus kommer vara på det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen, introduktion av tre policyområden samt information om möjligheter till stöd för transnationellt samarbete inom EU:s nya strukturfondsprogram. Anmälan senast den 28 mars.

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.
Under nätverksmötet introduceras EU:s strategi för Östersjöregionen med dess möjligheter att stödja myndigheter och organisationer i deras strategiska utvecklingsarbete.

Anmälan till seminarium med det svenska Östersjönätverket 7 april

Mer information och hela programmet (pdf)