Lyssna
Anmälan är stängd.

Öppen frågestund om ansökan till Erasmus+ ICM inom högre utbildning

Välkommen till en frågestund om ansökan till Erasmus+ International Credit Mobility (ICM), utlysning 2023. Anmäl dig senast den 5 februari.

Frågestunden är relevant för dig som arbetar som handläggare eller projektkoordinator för ICM inom högre utbildning och har frågor angående pågående ansökningsomgång.

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 februari. 

Anmälan till frågestund om ansökan till Erasmus+ ICM