Lyssna

Öppen frågestund om Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+ och söka projektmedel för ett så kallat korttidsprojekt inom Erasmusprogrammets mobilitetsdel? Välkommen till en öppen frågestund om Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt.

Aktiviteter som ni kan söka projektmedel för är bland annat studier och praktik utomlands för elever/studerande, jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för personal.

Syftet med mötet är att svara på frågor om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra. Ni kanske har varit på informationsmöte och har följdfrågor eller har frågor om hur man tolkar informationen om korttidsprojekt på hemsidan?

Den 9 februari klockan 14.30 startar frågestunden. Logga in på länken nedan och ställ alla de frågor ni har om Erasmusprogrammet och dess korttidsprojekt inom mobilitet.

Zoomlänk till frågestunden

Erasmus+ Förenar och berikar signatur 2023.png