Lyssna

Öppen frågestund om Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Vill din organisation arbeta med internationella utbyten genom Erasmus+ och söka projektmedel för ett så kallat korttidsprojekt inom Erasmusprogrammets mobilitetsdel? Välkommen till en öppen frågestund om Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt.

Aktiviteter som ni kan söka projektmedel för är bland annat studier och praktik utomlands för elever/studerande, jobbskuggning och undervisningsuppdrag utomlands för personal.

Syftet med mötet är att svara på frågor om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt och vilka aktiviteter ni kan genomföra. Ni kanske har varit på informationsmöte och har följdfrågor eller har frågor om hur man tolkar informationen om korttidsprojekt på hemsidan?

Den 17 februari klockan 10.00 startar frågestunden. Logga in på länken nedan och ställ alla de frågor ni har om Erasmusprogrammet och dess korttidsprojekt inom mobilitet.

Zoomlänk till frågestunden

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar