Lyssna

Digitalt kontaktseminarium: Partnerhips for cooperation – for schools working with children with special needs

Det här kontaktseminariet som sker online, syftar till att stödja deltagarna i projektplanering; från idéstadiet till mål och aktivitetsplanering. Det finns god chans att hitta projektpartner under seminariet.

Som deltagare kommer du att få välja ett tema och tillsammans med andra deltagare i mindre grupper planera ett projekt med stöd av organisatörerna. Ca 40 deltagare från ett trettontal länder kommer att delta. Aktiviteterna sker kl. 15-18:30 under fyra dagar (14, 16, 20 och 23 november) med en extra konsultation 22 november kl. 17.

Ansökan

Sista anmälningsdag är 22 oktober. Sök om en plats på plattformen SALTO, där du också hittar mer information om aktiviteten inklusive preliminärprogrammet:

https://salto-et.net/events/show/PL01_0542_TSS_2023

Så fungerar det

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Onlineseminarierna kräver inga resor och ersätts därav inte.