Lyssna
Anmälan är stängd.

PICEIS

Detta är en aktivitet inom ett långtids-TCA, koordinerat av Italien. Aktiviten utgör en del av det stora projektet PEACE.

Tema

I december startades ett långtids-TCA om samhällsengagemang och aktivt deltagande, PEACE. Syftet med PEACE är att starta ett varaktigt samarbete mellan de olika myndigheter som är involverade i LTA-projektet. Denna aktivitet är kopplad till detta långtids-TCA och koordineras av Italien. 

Aktiviteten syftar till att visa på möjligheten av internationella projekt på temat deltagande i det demokratiska livet och aktivt medborgarskap.

Mål

Målen för aktiviteten är att stärka den europeiska identiteten och känslan av tillhörighet, till exempel:

  • Skapa synergier mellan nätverk av Erasmus alumner/ambassadörer för att förbättra kommunikationen om Erasmus+.
  • Uppmuntra nya deltagare att delta i Erasmus+.
  • Öka nätverkets medvetenhet om EU:s utmaningar och EU-medborgarskapets aktiva roll.

Praktisk information

Seminariet startar söndag kväll den 1 oktober kl. 18.00 med registrering från kl 17.00, följt av mingelaktivitet och middag. 

Deltagare får inte lämna konferensen innan den avslutas onsdagen den 4 oktober vid lunch (kl. 13.00). Kom ihåg att planera resan utifrån detta. Studiebesök hos olika organisationer ingår i programmet.

Ansökan

Ansök senast 29 augusti på SALTO där det också finns mer information. 

Ansök och läs mer om aktiviteten på SALTO

Läs mer

TCA är transnationella tränings- och samarbetsaktiviteter för Erasmus+. LTA är ett så kallat long term TCA, som löper över flera år under ett och samma tema.

Så funkar det - läs mer om programmet Erasmus+ kontaktseminarier