Anmälan är stängd.

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2019. Seminariet är öppet för alla som planerar att ansöka om ett projekt inom Erasmus+.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av seminariet är det bra om er organisation har börjat planera er ansökan.

Under ansökningsseminariet får du möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till oss Erasmus+handläggare. Vi tittar på bedömningskriterierna, ansökningshandlingarna och ger tips och råd inför ansökan 2019.

Förbered dig inför seminariet

Förbered dig inför seminariet genom att läsa på om hur ansökan går till, prioriteringar och mål som projektet ska koppla till och gå igenom ansökningshandlingarna och det stöd som finns för varje projekttyp och utbildningssektor:

Erasmus+ mobilitetsprojekt

Skola: Erasmus+ mobilitet skola

Vuxenutbildning: Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap

Skola:

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika organisationstyper

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan enbart skolor

Yrkesutbildning:

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Högre utbildning:

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Vuxenutbildning:

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Skicka in utkast på ansökan

Vi vill ge dig så bra stöd som möjligt och behöver därför ett utkast på er ansökan. Skicka utkastet till oss på e-post erasmusplus@uhr.se senast 5 dagar innan mötet.

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

  • e-post: erasmusplus@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för respektive projekttyp)