UHR medverkar som talare och utställare på den internationella skolkonferensen researchED, som i februari arrangeras i Haninge.

Här hittar du hela programmet  researchED.

UHR:s seminarium:
Hur kan forskningen lära från, och interagera med, förskolor/skolor i internationella samarbetsprojekt?
Erasmus+ erbjuder en möjlighet för forskare och praktiker att mötas, interagera och utveckla best practice i ett internationellt sammanhang.