Anmälan är stängd.

En eftermiddag där du får veta mer om hur du söker pengar för internationella samarbeten, hur du får kontakt med skolor i utlandet och hur du kan arbeta med internationella projekt.

Dagens globaliserade värld kräver en skola som arbetar strategiskt med internationalisering för att höja kompetensen kring globala frågor, hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

All undervisning i skolan ska ha ett internationellt perspektiv. För att eleverna ska kunna se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Varmt välkommen till en eftermiddag med följande punkter på programmet:

  • Information om vilka bidrag för internationellt samarbete som finns att söka från UHR
  • Interaktiv workshop om att utveckla skolans internationella projekt och använda globala målen som medel
  • Hjälp med internationella kontakter

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på Den globala skolans webbplats.