Gå till huvudinnehåll

Lär dig hur du blir expert på att ansöka om finansering till Erasmus+. Under denna heldagsworkshop visar våra erfarna handläggare hur ni bäst ansöker om pengar inom Erasmus+ programmet för att jobba med att utveckla sin undervisning genom internationellt utbyte.

Förmiddagen innehåller en introduktion i de olika aktiviteterna och verktygen vi tillhandahåller och eftermiddagen en workshop i hur man förbereder sig inför projektplanering och ansökan. 

I fortbildningsutbyten och samarbetsprojekt kan skolledare, lärare, huvudmän och även andra organisationer som är intresserade av att stärka skolans verksamhet delta. Elever kan också delta i aktiviteter anordnade inom ramen för internationella samarbetsprojekt där två eller flera programländer samlas kring ett visst tema.

Teman kan vara entreprenörskap, inkludering, matematik, läs- och skrivinlärning, naturvetenskap och teknik, nyckelkompetenser som till exempel aktivt medborgarskap, lärarprofessionen med mera.”

Anmälningslänk kommer i slutet av juli så håll koll på denna plats. Först till kvarn gäller.