Lyssna
Anmälan är stängd.

Seminarium för Erasmus+ ackrediterade skolor och organisationer i Norden och Balticum

Your accreditation in Nordic and Baltic countries - What has happened so far and what can we learn from each other?

Vi är nu inne på vårt tredje år av ackreditering i Erasmus+ och listan över ackrediterade skolor och organisationer fortsätter att växa. Men hur har det här nya systemet fungerat hittills? Vilka är de huvudsakliga fördelarna och vilka är de vanligaste problemen/frågorna som projektkoordinatorer har ställts inför?

För att besvara dessa och andra liknande frågor kommer isländska Rannis att stå värd för ett nordiskt och baltiskt tvärsektoriellt utbildningsevenemang och kontaktseminarium om metodiken i ackrediterade projekt. Syftet är att introducera och utbyta god praxis från erfarna samordnare. Evenemanget kommer att samarrangeras av det norska och svenska nationella kontoren.

Evenemanget är öppet för deltagare från de nordiska och baltiska länderna som redan arbetar med ackreditering inom SE, VET och ADU (t.ex. internationella koordinatorer, administratörer, lärare och andra relevanta parter) och är villiga att dela sina erfarenheter och praxis med andra. Både erfarna personer och nyanlända är välkomna.

Totalt antal deltagare på seminariet beräknas till 40 personer från de nordiska och baltiska länderna , vara fem platser är vikta för deltagare från Sverige. 

Om seminariet

Målet är att stödja nordiska och baltiska ackrediterade organisationer inom SE, VET och ADU att genomföra mobilitetsprojekt så att de kan ta del av det mesta av ackrediteringssystemet. Detta blir ett praktiskt evenemang med fokus på kvalitet i mobilitet där syftet är att stärka det internationella arbetet inom de deltagande organisationerna.

Ansökan

Läs mer och ansök om en plats: Events | SALTO (salto-et.net)

Ansök senast den 7 september 2023

Övrig viktig information från arrangör

Observera att detta evenemang är planerat att endast vara för nordiska och baltiska länder, eftersom vi förväntar oss ett stort intresse för ämnet och vill inkludera så många deltagare från varje land som möjligt.

Så fungerar det

Mer om programmet | Erasmus+ kontaktseminarier | Utbyten.se