Anmälan är stängd.

INSTÄLLD Kontaktseminarium: Internationalisation strategies in VET

Välkommen att söka deltagarplats på ett tematiskt seminarium där vi diskuterar hur Erasmus+ kan användas som viktig resurs i yrkesutbildningen.

Tema för seminariet: Att stödja internationalisering inom
yrkesutbildningen genom strategiskt tänkande och planering av gemensamma internationella aktiviteter.  Seminariet ger en möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kollegor från olika europeiska länder.

Här hittar du mer information om seminariet och hur du anmäler dig.