Anmälan är stängd.

Seminarium: Kvalitetssäkring av APL och LIA utomlands

Seminariet vänder sig till dig som ska skicka elever och studerande för praktik utomlands genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Du som deltar får diskutera:

  • Hur organisationen kan definiera det förväntade läranderesultatet.
  • Kartläggning av arbetsplatsen. Hur görs detta när arbetsplatsen finns utomlands?
  • Det förväntade lärandet, hur säkerställs och förverkligas det planerade innehållet?
  • Uppföljning, hur genomförs uppföljningen och hur tas lärandet tillvara?
  • Hur ECVET- principerna kan användas.

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

  • e-post: ka1yrkes@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning)

Anmäl dig redan nu