Anmälan är stängd.

Förskola, skola: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet

Planerar ni att söka bidrag för kompetensutveckling genom ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången med sista ansökningsdag 1 oktober 2019.

Seminariet vänder sig till förskola, grundskola, ungdomsgymnasium, särskola, specialskola och sameskola samt huvudman.

Under ansökningsseminariet går vi igenom upplägg för projektansökan, visar goda exempel och svarar på frågor. Du får även enskild feedback på ert projektutkast om ni har skickat in det till oss på förhand.

Skicka in projektidé och utkast på ansökan

Ni ska helst ha ett utkast till ansökan som ni skickar in till oss senaste en vecka före mötet. Utkastet mejlar du till ka1skola@uhr.se. Ansökan från tidigare ansökningsomgång går bra att använda som utkast tillsvidare. Denna omgångs ansökan kommer att öppna den 16 augusti från EU-kommissionen och då kan du föra över ditt arbete till den faktiska onlineansökan.

Ett utdrag av ansökan i pdf-format att använda som underlag, länk till ansökningsformuläret liksom ansökarstöd hittar du på sidan för ansökan:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Innehåll i ansökan

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de mål som gäller för Erasmus+ mobilitet. Målen beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan.

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet senast den 29 augusti. Du beskriver kort er projektidé i anmälningsformuläret:

Anmälan ansökningsseminarium Erasmus+ mobilitet skola 5 september 2019

Högst två deltagare från er organisation kan delta.

Kontakt

Har du frågor? Mejla oss:

Mer om programmet

Erasmus+ mobilitet skola