INSTÄLLD: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor (KA229)

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor är du välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

För att delta i seminariet ska du redan ha partners och påbörjat ett utkast av ansökan.

Under ansökningsseminariet får du möjlighet att ställa konkreta frågor om din skolas ansökan till oss handläggare på UHR Erasmus+. Du får också information om bedömningskriterier för ansökan samt möjlighet att diskutera din ansökan tillsammans med övriga deltagare.

Prioriterade områden

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de prioriteringar som gäller för Erasmus+ strategiska partnerskap skola. Prioriteringarna beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan. Mer om vad projektet kan handla om på sidan Så fungerar det.

Mötet är inställt.

Kontakt

Har du frågor om mötet? Kontakta Johan Eckerman, e-post johan.eckerman@uhr.se 

Har du frågor om ansökan mejla oss då på adress ka2skola@uhr.se så svarar vi så snart vi kan på dina frågor.

Bra att veta inför ansökan

Förbered ditt deltagande genom att läsa mer om programmet:

Erasmus+ strategiska partnerskap skola, mellan skolor

Så bedöms er ansökan

Ekonomi och bidrag