Anmälan är stängd.

Skola: Mölndal - Få hjälp med ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap

Välkommen till vår så kallade skrivarstuga där vi ger dig råd och stöd med er projektansökan. Innan seminariet skickar du ett utkast på er ansökan till ka2skola(at)uhr.se för att vi ska kunna ge er rätt stöd.

Du får här möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till handläggare med erfarenhet av projektansökningar och Erasmus+.

Prioriterade områden

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de prioriteringar som gäller för Erasmus+ strategiska partnerskap skola. Prioriteringarna beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och under rubriken Exempel på vad ett projekt kan handla om på sidan Så fungerar det

Så fungerar det - strategiskt partnerskap mellan skolor

Så fungerar det - strategiskt partnerskap mellan olika typer av organisationer

Ni ska ha börjat planera ansökan

För att skrivarstugan ska vara relevant och givande är det viktigt att er organisation har börjat planera er ansökan.

Vem som kan delta

Skrivarstugan vänder sig till dig som är verksam i organisationer som:

  • identifierat ett behov som skulle kunna uppfyllas med hjälp av ett internationellt samarbete
  • känner till Erasmus+ strategiska partnerskap skola
  • har formulerat en projektidé
  • har hittat möjliga samarbetspartners
  • har svenskkoordinerade ansökningar
  • har börjat fylla i ansökan.

Vi tar i första hand tar emot en deltagare per organisation. Reservlista gäller om fler personer från samma organisation vill komma eller om er organisation/skola är en partner (ej koordinator).

Anmälan

Anmälan till skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap skola 21 februari

Mer information

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer