Anmälan är stängd.

Skola och vuxenutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola eller vuxenutbildning är du välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2019.

Seminariet vänder sig till er som söker som enskild organisation eller som konsortium.

Under ansökningsseminariet går vi igenom bedömningskriterierna. Du som deltar får diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa konkreta frågor om din ansökan till oss Erasmus+handläggare.

Skicka in projektidé och utkast på ansökan

Förbered dig och oss inför mötet genom att skicka in din projektidé senast en vecka innan seminariet.

Mejla oss gärna också ett utkast av er ansökan. Länk till ansökningsformulär tillsammans med ansökningsstöd når du på sidan för ansökan för respektive programdel:

Skola:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Vuxenutbildning:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Prioriterade områden

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de mål som gäller för Erasmus+ mobilitet.

Målen beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan för respektive programdel:

Att tänka på inför ansökan - Erasmus+ mobilitet skola

Att tänka på inför ansökan - Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

Skola:

  • e-post: ka1skola@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ mobilitet skola)

Vuxenutbildning:

  • e-post: ka1vux@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Ersmus+ mobilitet vuxenutbildning)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Intressen