Anmälan är stängd.

Skola och vuxenutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet

Planerar du att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet skola eller vuxenutbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger dig stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

Observera:

Är ni en skola med yrkesprogram och vill söka medel för lärarfortbildning och APL ska du anmäla dig till de Erasmus+seminarier som rör mobilitet yrkesutbildning.

Om seminariet

Seminariet vänder sig till dig som söker som enskild organisation eller som konsortium.

Under ansökningsseminariet går vi igenom bedömningskriterierna. Du som deltar får diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa konkreta frågor om din ansökan till oss Erasmus+handläggare.

Skicka in projektidé och utkast på ansökan

Förbered dig och oss inför mötet genom att skicka in ett utkast av er ansökan senast en vecka innan seminariet. Ett utdrag av ansökan i pdf-format att använda som underlag liksom ansökarstöd hittar du på sidan för ansökan för respektive programdel.

Skola:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Vuxenutbildning:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Prioriterade områden

Er organisations projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de mål som gäller för Erasmus+ mobilitet.

Målen beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan för respektive programdel:

Att tänka på inför ansökan - Erasmus+ mobilitet skola

Att tänka på inför ansökan - Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

Skola:

  • e-post: ka1skola@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ mobilitet skola)

Vuxenutbildning:

  • e-post: ka1vux@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Ersmus+ mobilitet vuxenutbildning)

Behandling av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du lämnar i formuläret för att kunna kontakta dig i samband med evenemanget. Uppgifterna sparas i ett år.

Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter på Uhr.se