Gå till huvudinnehåll

Årets konferens om lärande för hållbar utveckling för dig som arbetar inom skolan: mod och handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Vart är vi på väg?

Globala målen för hållbar utveckling handlar om att till år 2030 utrota fattigdom, skapa fredliga samhällen, bekämpa klimatförändringarna, uppnå jämställdhet och ge alla tillgång till god utbildning. Samtliga statschefer i FN:s 193 medlemsländer har lovat att bidra till att målen nås. Alla ska med – politiker, näringslivet, akademin, civila samhället och skolan.

Klimatet och de mänskliga rättigheterna

När Sida och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan för nionde året arrangerar seminariet Skolan möter världen vill vi visa på Globala målen som en global rörelse, ett mandat att ingjuta mod och skapa förutsättningar för barn och ungas handlingskompetens i en komplex och orolig värld. Fokus ligger på klimatförändringar och mänskliga rättigheter – två av de allra största utmaningarna i vår tid.

Tro, hopp och motivation

Utbildning har lyfts fram som en nyckelfaktor för att uppnå hållbarhetsmålen. Under seminariet får du diskutera och hämta inspiration till hur skolan och förskolan kan hjälpa eleverna att utveckla kunskaper, förmågor och engagemang som ger:

  • Tro på möjligheten att påverka omvärlden.
  • Hopp, mod och visioner för framtiden.
  • Motivation att agera i frågor om hållbar utveckling.

Seminariet är fullt.