Heldagswebbinarium om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materialtips och internationella utblickar.

Skolan möter världen är ett återkommande tillfälle för alla som har med barns och ungas utbildning att göra att fortbilda sig i lärande för hållbar utveckling och hämta inspiration. Årets tema är "Building back better" ett begrepp som under 2020 samlat initiativ som vill utmana våra levnadsvanor, dra lärdomar av tidigare erfarenheter och ta chansen att ställa om och bygga upp vårt samhälle på nytt när pandemin är över, utan att upprepa gamla misstag. Hur kan lärare och skolledare vara en del av "Building back better" och forma en utbildning som förbereder barn och unga för både lokala och globala utmaningar och gör dem delaktiga i en hållbar samhällsutveckling? 

Medverkande

Maja Lunde, författare, Svante Axelsson, nationell samordnare för "Fossilfritt Sverige", Jason Ward, utbildare vid Liverpool World Centre, Oscar Stege Unger, Beredskapslyftet, Annika Norlin, artist, Isaac Macharia, gymnasiechef Kenswed, Sara Frankl, som arbetar med uppföljningen av Agenda 2030 på Statistiska centralbyrån, SCB, Ulf Källstig, chef för Sidas Afrikaavdelning, Emma Sjöberg, miljösamordnare i Helsingborgs stad, Kungliga Musikhögskolan med flera.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen!