Skolledaren och skolutveckling i ett internationellt sammanhang

Saknar du medel för att kompetensutveckla din personal och utveckla din skolas verksamhet? Kom och träffa oss så berättar vi mer om på vilket sätt UHR:s bidragsmedel för internationellt samarbete och utbyte kan stödja dig och din skola!

Lär dig mer om hur du söker bidrag och få inspiration om programmen Erasmus+, eTwinning, Nordplus och Atlas.

Missa inte detta tillfälle till nätverkande med skolledare, huvudmän och internationella samordnare kring internationellt skolsamarbete!

Programmet för dagen innehåller inspirerande presentationer och paneldiskussioner med exempel på lyckade strategiska internationella skolsamarbeten. Utöver detta håller vi även en workshop där du får skissa på en internationell utvecklingsplan som kan bli en del av din skolas verksamhetsplan.

Program

Programpunkter Skolledaren och skolutveckling i ett internationellt sammanhang (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentationer

Utveckla verksamheten och personalen genom UHR:s internationella program (öppnas i nytt fönster, 2,7 MB)

Projektpresentation: Early warning - early reaction (öppnas i nytt fönster)

Diskussionspunkter och frågeställningar (öpppnas i nytt fönster)

Stöd för samarbete och utbyte

Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ förberedande besök

Erasmus+ kontaktseminarier

eTwinning

Nordplus junior

Nordplus nordens språk

Nordplus horisontal

Atlas konferens

Atlas partnerskap

Atlas planering