Anmälan är stängd.

INSTÄLLD Studiebesök:" What makes a good inclusion project? A Study Visit for newcomers engaging in international mobilities."

Ta del av och inspireras av andras erfarenheter av Erasmus+projekt. Arbeta fram projektidéer och starta nya samarbeten med kollegor i andra länder. Fokusområde: inkludering. Studiebesöket äger rum i Dublin, Irland den 13-15 maj 2020.

Det här är ett studiebesök för nykomlingar, dvs skolor som inte har haft några Erasmus+projekt förut. Under besöket får ni möta olika goda exempel på projekt med tema inkludering. 
 
Under studiebesöket kopplas teori ihop med praktik, nya projektidéer skapas och nya samarbeten kommer igång.