Lyssna

Träffa UHR på Nordiskt kulturarvs vårkonferens

Är du intresserad av internationalisering och på vilka sätt det kan stärka verksamheten? UHR:s handläggare finns på plats på NCK:s vårkonferens och kan berätta mer om hur UHR:s olika program kan stödja er i arbetet. Årets tema är kulturarv i kreativa processer.

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik / The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB – är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

NCK bedriver och främjar forskning för att fördjupa förståelsen för kulturarvets betydelse och roll i samtiden och framtiden, hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogik.

Läs mer om vårkonferensen