Lyssna

Träffa UHR på Skills Meetup

Skills Meetup är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och lärande kopplat till aktuella frågor för en effektiv kompetensförsörjning. Träffa UHR:s handläggare på konferensen för att lära mer om hur UHR:s internationella program kan vara värdefulla verktyg för kompetensutveckling och livslångt lärande.