Träffa UHR på Samverkan Skola Arbetslivs konferens i Karlstad

Samverkan Skola Arbetslivs konferens Matcha Framtiden! riktar sig till alla som jobbar med att främja och stödja samverkan mellan skola och arbetsliv. UHR är på plats alla tre dagar - kom gärna till vår monter i samverkansloungen 10 april för att veta mer om de möjligheter UHR erbjuder.

Framtidens medarbetare finns i skolorna och i dagsläget ropar samhället efter dem som ett svar på kompetensförsörjningsbristen. Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, Atlas praktik. Nordplus junior och Europass är program och verktyg för att främja rörlighet, matchning och innovation inom yrkesutbildning.

Samverkan Skola Arbetsliv, SSA, bildades 2003 och har sedan dess varit en årlig konferens med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och utveckling. Syftet är att få en bra samverkan mellan skola och framtida arbetsgivare.

Mer om SSA och program