Lyssna
Anmälan är stängd.

UHR arrangerar workshopen Transnationell samverkan för hållbar regional utveckling i samband med Västsvenska EU-konferensen

UHR arrangerar en workshop inom ramen för Östersjöstrategin, i samband med konferensen. Vi kommer också finnas på plats med ett bokbord under konferesen där vi informerar om vår verksamhet.

Om workshopen

Tillsammans med Föreningen Norden och Svenska Institutet arrangerar UHR en workshop kring möjligheter för internationell samverkan inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Under workshopen ges möjlighet att testa på att arbeta tvärsektoriellt och i flernivåsamverkan. Tema är den gröna, digitala och socialt hållbara omställningen.

Workshopen äger rum 21 september kl 8:30-12:00

Om konferensen

Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige, där fokus ligger på det europeiska perspektivet.

Årets tema är grön och digital omställning med fokus på den gröna samhällsomvandlingen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån. Deltagare kommer få ta del av exempel på lyckade EU-projekt och en ökad förståelse för EU-frågor genom relevanta talare från alla nivåer. Du ges också möjlighet att få med dig ett värdefullt verktyg för strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med Östersjöstrategin.

Framför allt kommer du få ett stärkt nätverk med fler som är intresserade av internationella frågor!

Konferensen äger rum den 21-22 september.

Anmälan och mer information

Är du intresserad av att delta i workshopen Transnationell samverkan för hållbar regional utveckling? Anmäl dig här till workshopen.

Är du intresserad av att delta i EU-konferensen? Läs mer på Skaraborgs Kommunalförbunds webbplats där du också hittar anmälningsinformation.

Om Västsvenska EU-konferensen på Skaraborgs Kommunalförbunds hemsida