Lyssna

Möt UHR på konferensen Validera mera

Möt UHR på konferensen Validera mera - Framtidens lärande och innovation – hur hänger det ihop med kompetensförsörjning? Vid den här konferensen får du chansen att öka dina kunskaper om validering som ett medel för kompetensförsörjning. Med hjälp av både traditionella och nya innovativa verktyg kommer validering att få större betydelse i framtiden.

UHR:s medarbetare Lisa Bergström och Jim Haney finns på plats både som talare och utställare. De kommer att hålla en presentation om möjligheterna i Erasmus+ och EPALE:

Validering i ett internationellt sammanhang - möjligheter inom Erasmus+ och EPALE
Under presentationen kommer ni att få ta del av de möjligheter som EU-programmet Erasmus+ erbjuder för att arbeta med kompetensförsörjning och validering i internationella samverkansprojekt. Ni kommer också att få ta del av hur ni genom den digitala europeiska plattformen för vuxnas lärande (EPALE) kan söka inspiration, utnyttja samarbetsytor och möjliggöra spridning av bland annat information och projektresultat kring validering.

Konferensens talare delar med sig av sina goda exempel under dagen:

• Hur skapar vi samsyn kring kunskap och kompetens genom validering?
• Vad är valideringspotential och var hittar vi den dolda kompetensen i branschen?
• Vad kan industrin behöva i framtiden?
• Hur kan man använda samverkansprojekt mellan bransch och utbildning för att få rätt kompetens på rätt plats?
• Hur används ny teknik som ett stöd för validering?

Länk till mer information om konferensen och anmälan