Gå till huvudinnehåll

Hur får vi fler svenskar att studera och praktisera i Europa? Hur kan vi stötta personer som inte har formell kompetens eller utbildning och vill studera eller arbeta i Sverige? De frågorna är i fokus under UHR:s seminarier i Visby tisdag 4 juli.

Seminarierna webbsänds och kan också ses i efterhand via Uhr.se.

Från Tranås till Trieste - så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+

Studentutbyten främjar internationell rörlighet och öppenhet för andra kulturer. Europa är Sveriges hemmamarknad och länderna där borde vara självklara studiedestinationer. Varför gör inte fler svenska studenter utbyten i Europa via Erasmus+? Hur får vi fler att delta, och vad har utbyten för potential som motvikt till ett sviktande förtroende för EU

Dag och tid: Tisdag 4 juli klockan 11.30-12.15 (lättare förtäring från klockan 11:10).
Plats: Strandvägen, H514, Europahusets paviljong i Visby

Mer om seminariet Från Tranås till Trieste på uhr.se

Går kompetenser till spillo? Hur förbättras möjligheterna till validering i högskolan?

Hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den är en viktig fråga för Sverige. Vad krävs för att skapa långsiktiga och hållbara strukturer?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser bedöms, värderas, dokumenterasoch erkänns på ett strukturerat sätt, oavsett hur hen förvärvat dem.

Dag och tid: Tisdag 4 juli kl. 13.00-13.45 (lättare förtäring från klockan 12:00).
Plats: Fartyget m/s Sigrid, kajplats 2, Visby hamn

Mer om seminariet Går kompetenser till spillo? på uhr.se

Ger reell kompetens mervärde för högskolan? Om det nationella uppdraget, från ord till handling

Seminariet handlar om det nationella uppdraget och vi tar upp betydelsen av att tillvarata kompetens där dokumentation eller formella meriter saknas. Vi är överens om att reell kompetens ger mervärde för högskolan och att det är en viktig fråga – men vad krävs för att gå från ord till handling?

Dag och tid: Tisdag 4 juli klockan 14.00-14.45,
Plats: Fartyget m/s Sigrid, kajplats 2, Visby hamn.

Mer om seminariet Ger reell kompetens mervärde för högskolan? på uhr.se