Gå till huvudinnehåll

Uppstartsmöte skol- och vuxenutbildningsprojekt Erasmus+ mobilitet

Välkommen till uppstartsmötet där du som har ett beviljat projekt inom Erasmus+ mobilitet skola respektive vuxenutbildning får ta del av de verktyg och stöd ni behöver för ert kommande arbete i projektet.

En särskild inbjudan med anmälan har skickats direkt till dig som är kontaktperson för ert projekt.

Ta med dator

Du behöver använda din dator, så glöm inte att ta med den. Du ska också ta med dina inloggningsuppgifter för Mobility Tool+.

Program för dagen

09:00 Registrering och frukost

10:00 Inledning

10:20 Projektadministration och utbyten.se

11:40 Kontroller

12:00 Slutrapporten

12:15 Inloggning och förberedelser inför Mobility Tool+

12:30 Lunch

13:30 Mobility Tool+

14:30 eTwinning för skola, EPALE för vuxenutbildning

15:00 School Education Gateway

15:15 Eftermiddagsfika

15:45 Gruppdiskussioner om kvalitet i projektet samt erfarenhetsutbyte

16:15 Frågestund och avslutning av dagen

Program Uppstartsmöte Erasmus+ skola och vuxenutbildning 15 september 2017

Dokument och verktyg för beviljade projekt

Erasmus+ mobilitet skola - för beviljade projekt 2017

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning - för beviljade projekt 2017