Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost erbjuder, i samarbete med UHR, en gratis fortbildning i hur du kan arbeta med skolutveckling genom till exempel samarbetsprojekt och jobbskuggning utanför Sveriges gränser.

Hur kan internationella utbytesprogram hjälpa din skola eller huvudman att finansiera kompetensutveckling och kvalitetsutveckling? Erasmus+, EU:s program för utbildning, erbjuder en rad finansieringsmöjligheter för såväl skolor som kommuner, och anslagen ökar år för år.

Erasmus+ erbjuder en rad möjligheter att söka pengar för projekt inom teman som exempelvis digitalisering, matematik/NO/teknik, läs- och skrivinlärning, entreprenörskap, förebygga tidiga skolavhopp,iInkludering, flerspråkighet.

Välkommen till Hässleholm och lär dig mer om vad just ni kan göra!

Program och inbjudan Fortbildning i Erasmus+ Hässleholm 30 oktober 2018

Mer om Erasmus+