Lyssna

Webbinarium för nybörjare: informationsmöte om Erasmus+ småskaliga partnerskap och korttidsprojekt inom yrkesutbildning

Vill du och dina kollegor arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+, men saknar kännedom? Välkommen på ett webbinarium där du får veta mer om möjligheterna inom programdelarna småskaliga partnerskap och korttidsprojekt. Mötet riktar sig till dig som är nybörjare inom Erasmus+ och arbetar med yrkesutbildning. Anmälan senast den 8 december.

Ta chansen att starta upp eller utöka din organisations internationella arbete med stöd från Erasmus+. Under en och en halv timme informerar vi på nybörjarnivå om vilka delar i programmet som är lämpliga att börja med.

Aktiviteter som din organisation kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial samt mobilitet (det vill säga utbyten för både personal och elever/studerande).

Läs mer om Erasmus+programmet för småskaliga partnerskap

Läs mer om Erasmus+programmet för korttidsprojekt

Om anmälan

Anmäl dig senast den 8 december:

Anmälan informationsmöte om Erasmus+ för nybörjare 12 december

Välkommen med din anmälan!