Lyssna
Anmälan är stängd.

Webbinarium om Erasmus+ studentmobilitet under pandemin

Webbinariet arrangeras av UKÄ i samarbete med UHR och kommer ta upp hur utbytena för studier och praktik inom EU:s stora utbytesprogram Erasmus+ påverkades under pandemin. Vi presenterar även vad studenterna tyckte om sina utbyten via EU:s deltagarenkät.

Baserat på statistik har vi frågat åtta länders nationella programkontor för Erasmus+ om det funnits någon speciell nationell politik som kan ha påverkat utbytesverksamheten med Sverige. Dessa svar presenteras också och webbinariet avslutas med tid för frågor och diskussion.

Läs rapporten som webbinariet bygger på: Studentutbytena inom Erasmus+ under pandemin

Några slutsatser från rapporten:

  • I en jämförelse mellan Sverige och andra länder som ingår i Erasmus+ kan vi se att Sverige inte utmärker sig på ett negativt sätt. Antalet studenter till och från Sverige minskade ungefär lika mycket som antalet studenter till och från andra länder
  • Trots den stress och osäkerhet som pandemin förde med sig verkar studenterna och praktikanterna relativt nöjda med sina utbyten.
  • I den preliminära statistiken kan vi se en viss återhämtning av studentmobiliteten inom Erasmus+ under läsåret 2021/22.

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 februari. En Zoomlänk skickas ut dagen innan webbinariet till dig som är anmäld.

Digialt webbinarium om Erasmus+ studentmobilitet under pandemin

Frågor? Kontakta oss: eplushögre@uhr.se