Workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Tillväxtverket, Svenska institutet, Svenska ESF-rådet, Universitets- och Högskolerådet samt Föreningen Norden har utvecklat regionala workshoppar för att introducera arbetet inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Det är en makroregional strategi som öppnar möjligheter för regionala och lokala aktörer, myndigheter, föreningar och företag att bli delaktiga i och dra nytta av samarbetet inom EU.

I samarbete med Umeå kommun inbjuder vi härmed till den första regionala workshopen: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Datum: 25 september 2019

Tid: 9.30–16.30

Plats: Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå

Workshopens syfte är att visa hur EU:s makroregionala strategi konkret kan användas som en ny samarbetsform. Makroregionala strategier är en ny samarbetsform inom Europa, anpassad för att möta våra ofta komplexa samhällsutmaningar. Inom ramen för de makroregionala strategierna erbjuds plattformar för transnationellt, tvärsektoriellt samarbete som baserar sig på flernivåstyre. Syftet är att utveckla nya metoder, samarbetsstrukturer och policys.

Deltagarna erbjuds att testa hur denna nya samarbetsform i praktiken kan stödja deras utvecklingsarbete. Man kommer också att diskutera olika finansieringsmöjligheter för denna form för transnationellt samarbete. Under workshopen får deltagarna också kunskap om hur aktörer på alla samhällsnivåer kan samarbeta inom strategins ram för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Till program och anmälan