Träffa oss på Yrkes-SM i Uppsala

Universitets- och högskolerådet deltar på Yrkes-SM 2018 i Uppsala. Du träffar oss i Myndigheten för yrkeshögskolans (Myh) monter. Kom och prata med oss om vilka möjligheter som finns till internationellt utbyte för dig som studerar eller arbetar inom yrkesutbildning!

Seminarium

Fredagen den 27 april kl 10:20 - 11:00 håller Kerstin Claesson Callahan, handläggare på UHR, i seminariet ”Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning”.