Anmälan är stängd.

Yrkesutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning för elevpraktik och lärarfortbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2019.

Seminariet vänder sig till er som söker som enskild organisation eller som konsortium.

Under ansökningsseminariet går vi igenom bedömningskriterierna. Du som deltar får diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa konkreta frågor om din ansökan till oss Erasmus+handläggare.

Projektidé och utkast på ansökan

Förbered dig inför mötet genom att läsa om hur ansökan går till. Länk till ansökan tillsammans med ansökningsstöd når du på sidan för ansökan:

Ansökan och stöd på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Prioriterade områden

Er projektidé och syfte och mål med projektet ska ligga i linje med de mål som gäller för Erasmus+ mobilitet. Målen beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan .

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

  • e-post: ka1yrkes@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Intressen