Anmälan är stängd.

Yrkesutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, Stockholm

Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning för elevpraktik och lärarfortbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

Seminariet vänder sig till er som söker som enskild organisation eller som konsortium. Under ansökningsseminariet informerar vi om Erasmus+programmet, om själva innehållet i ansökan och om bedömningskriterierna för ansökan.

Du som deltar får diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa konkreta frågor om din ansökan till oss Erasmus+handläggare.

Projektidé och information om ansökan

Förbered dig inför mötet genom att läsa om hur ansökan går till. Ansökan och information och stöd hittar du på sidan Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Er projektidé och projektets syfte och mål ska ligga i linje med de mål som gäller för Erasmus+ mobilitet. Målen beskrivs på sidan Att tänka på inför ansökan

Kontakt

Har du frågor? Mejla eller ring oss:

  • e-post: ka1yrkes@uhr.se
  • telefon: 010-470 03 00 (växel, fråga efter handläggare för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning)

Anmäl dig redan nu

Har du tidigare erfarenhet av Erasmus+projekt?