Anmälan är stängd.

Yrkesutbildning: Inför ansökan om VET Mobility Charter

Är ni i startgroparna för att ansöka om att få er organisation ackrediterad för en förenklad ansökan till Erasmus+ genom VET Mobility Charter? Välkommen till vårt informationsmöte där vi ger er hjälp inför ansökan.

Under mötet går vi igenom frågorna i ansökan och ger tips på hur du och din organisation ska tänka när ni beskriver syfte och mål, innehåll och resultat.

Du får även möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till handläggare.

Eftersom din organisations strategi för internationalisering är en viktig del av ansökan är det bra om du tar med dig strategin till mötet.

Mer om ackreditering genom VET Mobility Charter

Är ni en organisation som haft kvalitativa och väl fungerande mobilitetsprojekt inom Erasmus+ yrkesutbildning och/eller Leonardo da Vinci kan ni ansöka om en så kallad VET Mobility Charter för att få er organisation ackrediterad.

För att kunna söka ska ni uppfylla giltighetskraven:

  • Ni som organisation eller konsortium har fullföljt minst tre mobilitetsprojekt inom yrkesutbildning i Programmet för livslångt lärande (Leonardo da Vinci) och/eller Erasmus+ yrkesutbildning.
  • Förbrukningsgraden vad gäller budget är minst 80 procent i genomsnitt för var och en av de tre senaste avslutade projekten enligt ovan.

Ackreditering genom VET Mobility Charter