Lyssna

Finansiering av projektet

Genom oss kan du och din organisation ansöka om medel för att starta eller delta i internationella samarbetsprojekt och utbyten. Här går vi igenom olika typer av stöd samt vad som krävs i form av egentid.

Ekonomiskt stöd för samarbeten och utbyten

Programmen på Utbyten.se gör det möjligt för förskolor, skolor, gymnasieskolor, universitet, företag, organisationer och andra aktörer inom utbildningsområdet att söka medel och stöd för att genomföra internationella samarbeten och utbyten av olika slag. Det kan handla om alltifrån elev- och lärarutbyten, utvecklingsprojekt och partnerskap till olika typer av kompetensutveckling.

Organisationen söker

I de flesta fall ansöker man om medel på organisationsnivå. Det betyder att det exempelvis är en skola eller en organisation som skickar in ansökan till oss, det är inte är du som individ som söker ett program. Vilket program som ni kan söka beror på vilka utvecklingsbehov ni har och vilken utbildningsform ni tillhör.

Olika bidragsnivåer

Inom vissa program är kostnadstäckningen hög, medan det inom andra delas ut ett bidrag där en större egeninsats i form av egna medel behövs. Tänk därför på att ett beviljat bidrag inte automatiskt täcker alla kostnader som kan uppstå i samband med ert projekt.

De olika programmen har olika typer av bidragsnivåer, krav och kriterier kopplade till respektive program. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller kring själva finansieringen för det program ni tänkt söka till.

Egeninsats i form av tid

Inom många program förväntas ni bidra med en egeninsats och då vanligtvis i form av arbetstid. Oftast beviljas bidrag för resekostnader och inom många program även för logi eller uppehälle som har en direkt koppling till samarbetsprojektet eller utbytet.

Varje program har tydliga ramar och kriterier kring vilka kostnader som täcks men också för vilken typ av egeninsats som behövs.   

Återkrav

Projekt som inte använt det beviljade bidraget enligt ansökan kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av beviljade medel till Universitets- och högskolerådet.