Så har andra gjort

2017-03-24

Inspireras av personer som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad kompetensutveckling i ett annat land kan göra för dig och din skola.