Lyssna

Efter utbytet i Paris: nu vill jag arbeta utomlands

”Jag kommer att satsa på ett internationellt arbete efter mina studier. Nu har jag skaffat mig erfarenhet, kompetens och kontakter.” Det säger Isolde Tengbjer Jobarteh som studerade i Paris med hjälp av Erasmus+.

Isolde Tengbjer Jobarteh

Isolde Tengbjer Jobarteh studerar statskunskap på Uppsala universitet. Till hösten ska hon skriva sin masteruppsats som med stor sannolikhet kommer att ha ett internationellt fokus. Det valet har påverkats av en utbytestermin via Erasmus+ på Sciences Po i Paris hösten 2015.

Institut d'Etudes Politiques de Paris, populärt kallad Sciences Po, är ett lärosäte för högre utbildning beläget vid Seine i Paris i Frankrike och grundades 1872. 47 procent av studenterna kommer utanför Frankrike.

– Jag var nyfiken på hur det var att studera utomlands och hade tankar om att i framtiden satsa på ett jobb internationellt. Till Sciences Po kommer människor från hela världen och jag upptäckte att trots att vi alla läste och citerade samma litteratur så hade vi olika världssyn. Det blev en ”ögonöppnare” för mig, berättar IsoldeTengbjer Jobarteh.

Hon fick också upptäcka att universitetet lade tyngden på presentationer och förmåga att kunna tala inför andra medan hon tycker att svenska universitet mer fokuserar på tentamina.

Utbytet ledde till Minor Fields Studies

Största nyttan med sitt utbyte säger hon är förbättringen av det franska språket och alla kontakter som hon tog. Hon har haft god hjälp av dem i sina fortsatta studier. Utbytet i Paris fick henne också att söka stipendium via Minor Fields Studies.

– Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium jag sökte och fick från Sida för att kunna samla in data till en kandidatuppsats. Terminen efter Paris reste jag till Nairobi och intervjuade några av de kvinnliga parlamentarikerna för att se hur man från olika partier samarbetade i frågor som främst berör kvinnor, säger Isolde Tengbjer Jobarteh.

Då var det bra att redan ha en vän i landet som kunde svara på frågor om landets politik när Isolde inte själv förstod.

– Hon hjälpte mig att översätta vissa uttryck från swahili, berättar Isolde Tengbjer Jobarteh.

Terminen efter MFS gjorde Isolde praktik på Sveriges ambassad i Washington D.C. Det var på deras politiska enhet under landets presidentval och även då hade hon vänner i staden som hon lärt känna i Paris.

– Jag har gjort tre utbyten och det hela började med Paris. Sedan dess har världen känts lite mindre och jag kan idag tänka mig att arbeta utomlands. Det steget känns inte längre lika stort att ta, säger Isolde Tengbjer Jobarteh.

Hur upptäckte du Erasmus+?

– Genom skolan, Uppsala universitet är bra på att berätta om programmen och vilka möjligheter som finns att kunna studera i ett europeiskt land. Min institution och det internationella kansliet informerade i ett tidigt skede av min utbildning. I min klass är det många som har gjort en utbytestermin.

Idag är du ”Study abroad ambassadör” vid Internationella kansliet på Uppsala universitet. Vad är det?

– Jag har som uppdrag att informera, stötta och inspirera studenter som är intresserade av utlandsstudier. Jag informerar i föreläsningssalar och vid event.

Hur finansierade du din termin i Paris?

– Jag hade inga större problem med finansieringen då jag fick både CSN och Erasmusstipendium. Jag minns inte hur mycket det var då men idag är det 420 euro per månad. Jag bodde också ganska billigt på Cité universitaire.

Rekommenderar du andra att studera utomlands?

– Ja, det finns så många anledningar till att åka. Du kommer att träffa studenter från hela världen som är intresserade av samma saker som du. Du kommer att uppleva ett annat skolsystem, skaffa kontakter och internationell erfarenhet och kanske lära dig ett nytt språk. Det är många bra saker att ta med sig in i arbetslivet.

 Erasmus+ mobilitet högre utbildning