En möjlighet för både universitetet och studenterna

I utbudet av program för internationellt utbyte och samarbete står ASEM-DUO bara för en liten del, men även små delar kan ha stor betydelse. På Umeå universitet arbetar man strategiskt med internationella utbyten och ömsesidighet och balans är en viktig faktor i verksamheten.

Monika Larsson

Monika Larsson är internationell koordinator:
- Vi strävar efter balans i mobiliteten. Här i Umeå har vi till exempel många studenter som vill åka på utbyte till Australien och Nya Zeeland, men svårare att få lika många australiensare och nyazeeländare intresserade av att komma hit. Med hjälp av ASEM-DUO hoppas vi kunna locka fler studenter från universitet där vi vill förbättra balansen mellan in- och utresande.  Vi blev beviljade bidrag för fem studentpar och dessutom tillfrågade om två par genom ASEM-DUO Korea.

Studenterna söker inte själva till ASEM-DUO. Vad innebär det för lärosätet?

- Det kräver en viss arbetsinsats för kontaktpersonen med flera dokument att fylla i och skicka till olika ställen. Samtidigt är det en bra möjlighet för universitetet och som internationell koordinator är det kul att kunna vara med och påverka för den enskilda studenten.

Hur gör ni för att motivera svenska studenter att vilja åka iväg?

- Som många andra universitet har vi oftast betydligt fler inresande än utresande studenter. Vi försöker informera och inspirera så gott vi kan genom ökat samarbete med studievägledningen och fakulteterna och genom studentambassadörer. Studenter som varit på utbyte och kan vara med i olika sammanhang.

Nyss hemkommen från Nya Zeeland

En student som nyligen kommit hem till Umeå efter en termins studier i Nya Zeeland med stöd från ASEM-DUO är blivande civilekonomen Victoria Starkhammar. För henne var det känslosamt att vara med och berätta om sina erfarenheter för blivande utbytesstudenter.

- Jag vill tillbaka! Det var helt fantastiskt och överträffade alla förväntningar. Bästa tiden i mitt liv. När man åker iväg en hel termin gör man sig ett liv i ny kontext och det är en häftig upplevelse. Man lär sig saker om sig själv som inte går att lära på annat sätt. De som är på väg nu har allt det här framför sig.

Vad var det som fick dig att ge dig iväg?

- Jag har alltid tänkt att jag ska studera utomlands för att utveckla min engelska och pröva att leva i en annan kultur. Arbetsmarknaden idag är så stor, många företag finns över hela världen. Därför är det viktigt med internationell förståelse. Jag vill jobba inom mode och retail och det är en internationell bransch där företagen ställer krav på internationell erfarenhet.

Vad lärde du dig?

Innan jag åkte iväg trodde jag att jag främst skulle utvecklas på ett personligt plan, men jag lärde mig minst lika mycket inom mitt ämne management och är väl förberedd för min D-uppsats som jag ska skriva på engelska. Jag känner mig väldigt trygg med engelskan och i en internationell roll. Även om man på pappret förstår hur det går till i ett annat land är det en helt annan sak att vara med om det i praktiken. Jag lärde mig också att nätverka. Hemma rullar livet och umgänget på av sig självt, men när man hamnar i en ny kontext måste man prioritera att vara ute och träffa folk. Jag har förstått hur viktigt det är att vara öppen. Det är en stor fördel både privat och i arbetslivet.