Röda Korsets Högskola och Kilimanjaro Christian Medical University College samarbetar kring forskningsmetoder och studenters examensarbete. Målet är att stärka det globala perspektivet i de svenska och tanzaniska sjuksköterskeprogrammen.

Vilka är ni?

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap för nationellt och internationellt arbete samt bidrar till sjukvårdens utveckling genom högkvalitativ utbildning. Vår värdegrund hämtar vi från Röda Korsets grundprinciper; humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Vi har 80 anställda med 850 studenter och vår verksamhet bedrivs på campus Flemingsberg, Stockholm.

Berätta om ert projekt

Tillsammans med  Kilimanjaro Christian Medical University College etablerar vi ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete inom forskningsmetoder och examensuppsatser med fokus på globala aspekter. Det gör vi genom student- och lärarutbyten.

I år blev det totalt nio uppsatser som svenska och tanzaniska studenter skrev tillsammans. En handlar om sexuella trakasserier bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Tanzania, en annan om omvårdnad vid sexuellt överförbara sjukdomar.

- Tanzania har i år infört angiveri av homosexuella. Vi har funderat mycket kring detta och har inställningen att det är mycket viktigt med utbildning i frågan och vi har en möjlighet att påverka med vårt utbyte. Röda Korset är en humanitär organisation som finns i nästa alla länder oavsett statsskick, varför vi fortsättningsvis kommer att fortsätta samarbetet, säger Gunilla Björling, docent i teknisk vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola och skolans kontaktperson för projektet inom programmet Linnaeus.

Förutom projektutbytet ska man utveckla en on-line-kurs i vetenskaplig metod.

Varför satsade ni på det här projektet?

Det finns ett behov av att etablera student- och lärarutbyten inom forskningsmetoder och examensuppsatser med fokus på globala aspekter.

Vilken är den största nyttan med projektet?

Sverige bör vara med på tåget när det gäller internationellt samarbete med afrikanska länder. Vi vill vara med i Kilimanjaro Christian Medical University Colleges utveckling och våra studenter är imponerade av skolan. De kan saker mycket bättre än vad vi kan när det gäller metod, medicin och IT. De är kreativa och ger utmärkta on-line kurser. Där kan vi lära oss mycket. Vi vill göra on-linekursen i vetenskaplig metod tillgänglig för andra lärosäten som kanske inte har möjlighet att kompetenshöja sin personal. Vi vet att det efterfrågas.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från Linnaeus-Palme partnerskap.

Hur stort bidrag fick ni?

Vi fick 605 600 svenska kronor.

Vem kan söka finansiering till Linnaeus-Palme partnerskap?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på utbildningen genom långsiktiga samarbeten med institutioner i låg- och medelinkomstländer.

Finns det fler program för högre utbildning?

Ja, UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Högre utbildning

Vuxenutbildning

Skola

Yrkesutbildning

Bild: Lärare och studenter från Röda Korsets Högskola i Stockholm, Sverige och Kilimanjaro Christian Medical University College i i Moshi, Tanzania.