Lyssna

groundWork gav Ludwig nya perspektiv i hållbarhetsfrågor

”Min praktik var både intellektuellt och socialt stimulerande. Den öppnade mina ögon för en dimension av hållbarhetsfrågor som jag tidigare inte engagerat mig i.” Ludwig Bengtsson Sonesson reste till Pietermauritzburg i Sydafrika för att praktisera hos miljörättviseorganisationen groundWork.

Ludwig Bengtsson Sonesson, kommunikatör på Lunds Universitets Hållbarhetsforum samt forskar inom klimatpolitik.

Ludwig Bengtsson Sonesson praktiserade sex månader hos groundWork i Pietermauritzburg i Sydafrika. Det är en miljörättviseorganisation som beroende på vad som händer i landet arbetar med olika aktiviteter.

Vem är du?

– Jag heter Ludwig Bengtsson Sonesson. Jag är 24 år och arbetar som projektledare och kommunikatör på Lunds Universitets Hållbarhetsforum samt forskar inom klimatpolitik.

– Jag forskar i hur vi styr i samhället inom klimatpolitik. Jag är särskilt intresserad av produktionen av kött, mjölk och plast. Hur förändrar vi för att nå ett ”nollutsläpp”?  Hur kan ett företag lämna en produkt för att skapa en ny produkt med mindre utsläpp?

Vad är groundWork för organisation?

groundWork grundades 1999 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2009. Det är en miljörättviseorganisation och beroende på vad som hänt i Sydafrika har den arbetat med olika aktiviteter. Nu är kolbrytningen aktuell och man fokuserar på frågor som hur det påverkar klimatet men också dem som bor i området där det bryts kol. Hur blir luften som de andas? Vilken kvalitet håller vattnet?  Hur drabbar brytningen av kol lokalbefolkningen?

– Utbredd kolbrytning och kolkraft har lett till allvarliga konsekvenser för människor i Sydafrika. groundWork stöttar lokalsamhällen som kämpar emot gruvetableringar och arbetar för att minska utsläpp av kvicksilver i luft och vatten.

Varför valde du att göra din praktik där?

– Det kändes som ett naturligt val, jag är intresserad av både miljöfrågor och rättvisefrågor. Afrikanska länder och Sydafrika som region har miljöproblem och jag är intresserad av hur de kan lösas utifrån landets historia och med de resurser som finns.

– Intressant är miljöfrågornas relation till jämlikhet och demokrati. Det är viktigt att inte glömma bort var människan är i all debatt om hur viktigt det är att värna om naturen. När vi designar lösningar i miljöfrågor och klimatfrågor så är det viktigt att perspektiven kommer underifrån.

Hur upplever du din praktik?

– Den var både intellektuellt och socialt stimulerande. Den öppnade upp mina ögon för en dimension av hållbarhetsfrågor som jag tidigare inte engagerat mig i -  klimat och miljörättvisa. Den satte ett ansikte på de som lider mest av föroreningar och utsläpp, de mest socialt och ekonomiskt utsatta.

Praktikantprogrammet ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland och stärker samtidigt partnerskapet mellan svenska och utländska organisationer. Programmet är en del av det svenska biståndet.Sidas strategiska partnerorganisationer kan söka direkt till programmet. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Har du haft nytta av praktiken?

– Ja, den har informerat min forskning om omställningsprocesser samt lett till ett djupt engagemang i frågor som rör hur vårt agerande i Sverige påverkar utvecklingsländer, till exempel att många lösningar till klimatfrågan riskerar att realiseras på de mindre bemedlades bekostnad.

– Praktikantprogrammet är en fantastisk möjlighet till att vidga sina perspektiv om hur vi i Sverige ska bli mer integrerat med resten av världen. Mitt tips till andra som funderar på att söka programmet är att ta alla chanser ni kan att se saker. Besök platser i landet ni är på praktik i - man vet aldrig vad det kan ge för förändringar.

Snabba fakta

Genom vilken organisation sökte du praktiken?

Genom Afrikagrupperna som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Den samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Man arbetar huvudsakligen inom tre temaområden: HIV och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, naturresurser, mat och handel samt arbets- och levnadsvillkor.

Varifrån fick ni finansiering?

Från Praktikantprogrammet